středa, 22. duben

ÚOHS. Nevhodný pro původně zamýšlený účel. (Část 2)

 

Po přečtení absurdního rozhodnutí ÚOHS ohledně kampaně Klasa jsem došel k závěru, že k takovému rozhodnutí mohla dojít jen osoba nebo osoby, které nikdy nenajímaly komunikační agenturu, ani s ní nepracovaly. Ostatně existuje mnoho inteligentních podnikatelů, kteří to nikdy neudělali. Proto mi připadalo logické zeptat se na odborné znalosti těch, kteří v ÚOHS na tomto případu pracovali, a zeptat se, zda uvažovali o placené externí pomoci konzultanta, který by rozuměl oblasti marketingové komunikace. Pokud (jak jsem předpokládal) nedokázali takovou odbornou radu využít, mohli bychom to alespoň označit jako problém a navrhnout potenciální řešení; ÚOHS se musí pokusit doplnit svůj tým vedoucích pracovníků o někoho se širšími obchodními zkušenostmi a někdy také najmout externí odborníky, kteří mu mohou pomoci porozumět, jak to chodí na trhu, kterým se zabývají.

Takže jsem v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím a prostřednictvím webové stránky, která se získávání těchto informací věnuje, snažil zjistit informace o profesních zkušenostech členů týmu ÚOHS, který rozhodnutí vydal. Požádal jsem o jejich životopisy, ale dával jsem dobrý pozor, aby bylo jasné, že očekávám dokumenty prosté jakýchkoli osobních informací. Čekal jsem, že profesní zkušenosti vysokých státních zaměstnanců (jejichž platy platíme) budou informací dosažitelnou v rámci tohoto zákona, přičemž na zmíněných webových stránkách již byly podobné žádosti zodpovězeny, v neposlední řadě ministerstvem spravedlnosti. Ale ÚOHS se pustil do dlouhého procesu bojkotování každého mého pokusu zjistit cokoli o profesní zkušenosti zúčastněných osob. Pro ty, kteří hovoří plynně česky a chtějí vidět, jak přesně vypadal tento "dialog,  bude nejlepší, když se podívají na tuto stránku, kde si mohou pročíst všechny mé dotazy a odpovědi UOHS. Pro ty, kdo nehovoří česky, rád shrnu "nejdůležitější body":

-       Úřad tvrdí, že se na rozhodnutí podílelo pět osob, včetně předsedy ÚOHS, Petra Rafaje. Kromě kariéry pana Rafaje, která je uvedena ve velmi skromné podobě na webových stránkách, nelze podrobnosti o jejich profesní zkušenosti sdělit, protože by to "porušilo jejich lidská práva."

-       Ačkoli jsem jim ukázal, jak je snadné poskytnout životopisy na základě žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím bez poskytnutí osobních údajů, ÚOHS tvrdil, že to nejde.

-       ÚOHS nám nicméně sdělil, že se na rozhodnutí podílela také externí komise. Životopisy členů této komise mi úřad neposkytl s odůvodněním, že tato informace "neexistuje". JUDr Hynek Brom, jeden z nejvyšších šéfů ÚOHS, mi ochotně napsal pár stran právního textu, abych pochopil, proč informaci, která neexistuje, nemůže být poskytnuta na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. (Vy a já, daňoví poplatníci, za jeho práci platíme).

Je také patrné, že se ÚOHS úmyslně pokusil maximálně zkomplikovat pokládání otázek prostřednictvím zmíněných webových stránek. Po každé odpovědi následovala delší odpověď (u níž trvali na zaslání poštou - samozřejmě doporučeně, takže jsem je musel mnohokrát jít vyzvednout na poštu). Samozřejmě jsme všechny tyto odpovědi na stránce zveřejnili. Můžete se podívat, že jsou běžně i čtyři stránky dlouhé. Věděli, že se na provozu  těchto webových stránek podílím, a pečlivě to, jak je používám, sledovali. Víme to, protože jednoho dne zavolali na kontaktní číslo na internetových stránkách, aby si postěžovali, že jsem pomocí webové stránky nepotvrdil, že mi požadovanou "informací" poslali!

Požádal jsem o přezkoumání mého případu Oldřicha Kužílka, experta na zákon o svobodném přístupu k informacím. Odpověděl, že jejich odpovědi jsou zjevně neuspokojivé; takže mi doporučuje, abych se s nimi soudil. Ale to je Achillova pata českého zákona o svobodném přístupu k informacím. Nemáme v oblasti svobodného přístupu k informacím ombudsmana (pan Kužílek by bylo v této roli ideální). Ve Velké Británii zastává tuto funkci Informační komisař (Information Commissioner) a má velké pravomoci na to, aby si dodržování zákona vynutil. Úřady, jako je ÚOHS, dobře vědí, že jen málo občanů se s nimi kvůli něčemu takovému bude soudit.

Ale proč jsou tak neochotní vyhovět jednoduché žádosti o předložení odborných životopisů svých seniorních spolupracovníků? Co skrývají? Koneckonců, ve svém dokumentu "Úřad v kostce" nám ÚOHS říká: Pro úřad je požadavek transparentnosti jednou z nejdůležitějších priorit

Nemám sice k dispozici žádné lepší informace, nenacházím nicméně ani žádný důkaz o tom, že by některý z vyšších manažerů UOHS měl za sebou nějakou zásadní pracovní zkušenost v soukromém sektoru. Na webových stránkách ÚOHS sám úřad uvádí: "Většina našich zaměstnanců jsou právníci a ekonomové". Možná, že nechtějí tento nedostatek zkušeností z prostředí businessu připustit.

Nicméně pouze díky položeným dotazům jsem se dozvěděl o existenci externích komisí. Zdá se, že mají významný vliv na rozhodování o jednotlivých případech, ale jejich členové nejsou zaměstnanci ÚOHS. Vůbec nejsou uvedeny na hlavní internetové stránce. Najdete pouze seznam výborů a jejich členů ukrytý hluboko v odpovědi ÚOHS, který poskytl v odpovědi na jiný dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím v roce 2014. My jej připojujeme zde. Zřejmě nemáme nárok dozvědět se, na jakém základě jsou jejich členové jmenováni a jak jsou za tuto práci placeni. To je škoda, protože pokud si prohlédnete seznam členů Rozkladové komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek I v Brně, která se zjevně podílela na rozhodování v případě Klasa, najdete zde jméno Mgr.Petra Rafajová. Opět si nemůžeme být jisti, ale z vyhledávání pomocí Google jsme došli k závěru, že je Petra Rafajová pravděpodobně manželka předsedy ÚOHS Petra Rafaje. Ať už je její vztah k němu jakýkoli, zjistili jsme, že ji a kohokoli jiného může Petr Rafaj jmenovat do kterékoli z těchto komisí a my nemáme nárok na jakékoli vysvětlení kompetentnosti těchto lidí a jejich odměňování. Přesto ovlivňují některá z nejdůležitějších obchodních rozhodnutí v České republice.

Jistě nemůže být dobré pro naši zemi, aby jeden člověk (Petr Rafaj) mohl jmenovat členy komisí, kteří jsou ve skutečnosti na volné noze a přesto ovlivňují rozhodnutí, která mohou mít vliv na zdraví celé ekonomiky. Také nemůže být v pořádku, využívá-li úřad mimořádně byrokratická pravidla, aby nám zabránil dozvědět se o těchto lidech více. Je to jen další důkaz toho, že se UOHS nehodí pro původně zamýšlený účel.

OK, to je spousta kritiky na hlavu úřadu. Ale co se s tím? Ve třetí části vám nabídnu několik odpovědí na tuto otázku.

 

Komentáře (1)

  • 1
    Jeabber2022-06-21 11:53:22
    Yqrvnn Use of orthopedic hardware increases this risk foreign body is the site of bacterial colonization. https://newfasttadalafil.com/ - cialis online cheap Generique Cialis Viagra Cialis Total body water TBW Intracellular of TBW Plasma Extracellular of TBW Interstitial of TBW Venous fluid of plasma of TBW Arterial fluid of plasma Levitra Prescription Online Txbgyq https://newfasttadalafil.com/ - Cialis PubMed Mirone V Costa P Damber JE Holmes S Moncada I Van Ahlen H et al. Rmrtmt

Přidat komentářPole označené hvězdičkou (*) jsou povinná.